Posty

Sprawozdanie z prac Zarządu PSSPS 2017-2018

W roku sprawozdawczym, tzn. w okresie od 19.10.2017 r. do 17.10.2018 r., zarząd wykonywał zadania związane z promowaniem idei stowarzyszenia i współpracował ze szkołami kształcącymi do pracy socjalnej, odbywał zebrania w formie bezpośrednich spotkań członków zarządu jak i formie on-line, prowadził dyskusje w istotnych sprawach organizacyjnych a także dotyczących polityki społecznej. Jak co roku, zarząd współpracował z organizatorami zjazdu w budowaniu koncepcji programu, inicjował, zachęcał szkoły do działań w ramach „Tygodnia Pracy Socjalnej” i utrzymywał kontakt ze szkołami członkowskimi, aktywnie też uczestniczył w życiu konferencyjnym.

XXVIII Zjazd PSSPS w Olsztynie

Zapraszamy na XXVIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz na ogólnopolską konferencję „Projektowanie w pracy socjalnej - od badania poprzez kształcenie do działania”, które odbędą się 17-19 października 2018 roku w Olsztynie

Badanie Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej UAM

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UAM, działające przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, realizuje ogólnopolski projekt badawczy, którego celem jest poznanie specyfiki funkcjonowania szkół wyższych kształcących na kierunku „Praca socjalna”. Zapraszamy do udziału.

IV Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej

Zapraszamy do uczestnictwa w obchodach Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej.

Kliknij, aby pobrać programy obchodów z poszczególnych ośrodków akademickich -> POBIERZ

Zaradność społeczna. Jednostka w społeczeństwie

Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową pt."Zaradność społeczna. Jednostka w społeczeństwie", która odbędzie się 17 maja 2018 roku w Poznaniu.

Celem drugiej edycji konferencji jest refleksja dotycząca zaradności jednostki w sytuacji niewydolności określonych struktur życia społecznego. Kategoria zaradności ukazuje bowiem potencjał sprawstwa człowieka oraz okoliczności, w których jest on uwalniany lub blokowany.
Spotkanie ma zatem stworzyć okazję do naukowej analizy czynników wywołujących/ ograniczających zaradność oraz debaty nad zróżnicowaniem jej licznych przejawów oraz zamierzonych i niezamierzonych konsekwencji społecznych.
Pragniemy, aby konferencja stanowiła forum do dyskusji między przedstawicielami wielu dyscyplin naukowych: socjologów, psychologów, ekonomistów, kulturoznawców, pedagogów społecznych, polityków społecznych, badaczy pracy socjalnej oraz przedstawicieli instytucji publicz…

Starość w perspektywie personalistycznej, społecznej
i kulturowej - refleksje interdyscyplinarne

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Sens i bezsens starości” pt. „Starość w perspektywie personalistycznej, społecznej i kulturowej - refleksje interdyscyplinarne”, Białowieża, 23-25.05.2018 r.
Zakład Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej wraz z Zakładem Andragogiki i Gerontologii Edukacyjnej oraz Podlaskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Sens i bezsens starości”. Bezpośrednią inspiracją do zapoczątkowania tego cyklu konferencji była nieodwracalna choroba wybitnego polskiego socjologa i gerontologa Profesora Brunona Synaka. Pamięci Pana Profesora dedykowaliśmy jedną z sesji w trakcie naszej pierwszej konferencji, która odbyła się w roku 2015 w Supraślu koło Białegostoku.

Kliknij aby pobrać materiały konferencyjne (aktualne komunikaty i karty zgłoszenia)
Planowana na 23-25.05.2018 r. w Białowieży, II k…