Posty

XXIX Zjazd PSSPS w Krakowie

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej zapraszają do udziału w XXIX Zjeździe i seminarium naukowym pt. PRACA SOCJALNA W ŚWIECIE WARTOŚCI – OD AKSJOLOGII PRZEZ EDUKACJĘ KU PRAKTYCE, który odbędzie się w Krakowie w dniach 24-25 października 2019 roku.

V Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej

Zapraszamy do uczestnictwa w obchodach V Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej.

Kliknij, aby pobrać programy obchodów z poszczególnych ośrodków akademickich -> POBIERZ

Uwagi Zarządu PSSPS do dokumentu pt. Rozwój i koordynacja usług społecznych przy wykorzystaniu CUS

Uwagi Zarządu PSSPS do dokumentu pt. Rozwój i koordynacja usług społecznych przy wykorzystaniu Centrum Usług Społecznych. Wyjściowe założenia prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej

Sprawozdanie z prac Zarządu PSSPS 2017-2018

W roku sprawozdawczym, tzn. w okresie od 19.10.2017 r. do 17.10.2018 r., zarząd wykonywał zadania związane z promowaniem idei stowarzyszenia i współpracował ze szkołami kształcącymi do pracy socjalnej, odbywał zebrania w formie bezpośrednich spotkań członków zarządu jak i formie on-line, prowadził dyskusje w istotnych sprawach organizacyjnych a także dotyczących polityki społecznej. Jak co roku, zarząd współpracował z organizatorami zjazdu w budowaniu koncepcji programu, inicjował, zachęcał szkoły do działań w ramach „Tygodnia Pracy Socjalnej” i utrzymywał kontakt ze szkołami członkowskimi, aktywnie też uczestniczył w życiu konferencyjnym.

XXVIII Zjazd PSSPS w Olsztynie

Zapraszamy na XXVIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz na ogólnopolską konferencję „Projektowanie w pracy socjalnej - od badania poprzez kształcenie do działania”, które odbędą się 17-19 października 2018 roku w Olsztynie

Badanie Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej UAM

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UAM, działające przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, realizuje ogólnopolski projekt badawczy, którego celem jest poznanie specyfiki funkcjonowania szkół wyższych kształcących na kierunku „Praca socjalna”. Zapraszamy do udziału.

IV Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej

Zapraszamy do uczestnictwa w obchodach Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej.

Kliknij, aby pobrać programy obchodów z poszczególnych ośrodków akademickich -> POBIERZ